Styre og ledelse

Daglig leder 
Kjetil Steinar Blomvik, 
kjetil.blomvik@vinopiemonte.no 
+47  905 96 754

Vinfaglig leder
Øyvind Tveit

Vinfaglig- og vinmarks-rådgiver 
Lorenzo Olivero, Olivero Mario

Forvaltningsansvarlig for vinmarkene
Piero Roseo

Vinmakere
Susanna og Alberto Galandrino
Lorenzo Olivero
Valerio Mondo
Fabrizio Ressia
Claudio Roggero
Gianfranco Cordero


Styret

Runar Paulsen (styreformann)
Jarle Norman-Hansen
Gry Cecilie Sydhagen
Ivar Johnny Breivik
Fredrik Mehn-Andersen
Leif Gudmund Vadset
Andre Sperre 

 

Vino Piemonte AS          
Org.nr. 814 416 232
Keiser Wilhelms Gate 2 - Postboks 555, 6001 Ålesund, Norway
post@vinopiemonte.no

Vino Piemonte AS eier 100% av eiendommene i Italia.
Vino Piemonte AS eier også følgende virksomheter:

Vino Club AS                    
ORG. NR. 916 896 492                
www.vinoclub.no
www.vinodeli.no

Vino Import AS                
ORG. NR. 917 521 484                 
www.vinoimport.no

Vino Bar AS                     
ORG. NR. 919 417 234                 
www.vinobar.no