Styre og ledelse

Daglig leder 
Kjetil Steinar Blomvik, 
kjetil.blomvik@vinopiemonte.no 
+47  905 96 754

Vinfaglig leder
Øyvind Tveit

Vinfaglig- og vinmarks-rådgiver 
Lorenzo Olivero, Olivero Mario

Forvaltningsansvarlig for vinmarkene
Piero Roseo

Vinmakere
Susanna og Alberto Galandrino
Lorenzo Olivero
Claudio Roggero
Fabrizio Ressia
Claudio Dacasto
Alessandro Durio
Gianfranco Cordero
Andrea Elegir

Styret
Runar Paulsen (styreformann)
Gry Cecilie Sydhagen
Ivar Johnny Breivik
Fredrik Mehn-Andersen
Leif Gudmund Vadset
Andre Sperre 


Vino Piemonte AS   
       
Org.nr. 814 416 232
Keiser Wilhelms Gate 2 - Postboks 555, 6001 Ålesund, Norway
post@vinopiemonte.no

Vino Piemonte AS eier 100% av eiendommene i Italia.
Vino Piemonte AS eier også følgende virksomheter:

Vino Club AS                    
ORG. NR. 916 896 492                
www.vinoclub.no
www.vinodeli.no

Vino Import AS                
ORG. NR. 917 521 484                 
www.vinoimport.no

Vino Bar AS                     
ORG. NR. 919 417 234                 
www.vinobar.no